© Powered by SiteSpirit

 

46 ste editie 1 t/m 3 juli 2016


header.jpg

Laatste Nieuws

Noteer in uw agenda: Deltaweekend 2016 van 1 t/m 3 juli
U leest het goed, met ingang van 2016 is het Deltaweekend. Na veel wikken en wegen is het concept van een tiendaags zeilevenement losgelaten. Alle wedstrijden worden geconcentreerd rond één weekend. Ook worden alle wedstrijden en walactiviteiten vanuit één haven georganiseerd, komend jaar is dat Zierikzee en in 2017 Colijnsplaat. Daarna evalueren we hoe we verder gaan. De 'windward leeward' wedstrijden worden in beginsel aan de oostzijde van de Zeelandbrug gevaren, terwijl de wedstrijden 'rond de boeien' aan de westelijke zijde van de brug plaatsvinden. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor de 46e editie van wat voortaan het Deltaweekend zal heten.

Deltaweekend, een uniek landelijk evenement
Het Deltaweekend blijft in Nederland een uniek zeilevenement: uitdagende wedstrijden op getijdewater voor de ORC 1 t/m 4 en IRC 1 & 2, de Rond- en Platbodems B & C, andere wedstrijdklassen zoals bijvoorbeeld de Kwarttonners en officiële eenheidsklassen sportboten zoals bijvoorbeeld de J22 en de Melges. Ook niet gemeten jachten, waaronder Belgische jachten met een CR-rating blijven als vanouds welkom.

Aantrekkelijke wedstrijdvelden blijft het devies
De keuze om de Deltaweek terug te brengen tot één weekend komt niet geheel onverwacht. Het enthousiasme om de volle tien dagen deel te nemen loopt al enkele jaren terug. Het uitstapje naar het Grevelingenmeer, hoe geslaagd dit voor de deelnemers ook was, heeft niet geleid tot grotere deelname door de week. Ook kiezen veel teams er voor om maar één van de twee weekenden deel te nemen. Door alles te concentreren in één weekend verwachten we grotere velden en meer competitie en spanning tijdens de wedstrijden. Deze concentratie zal naar verwachting ook positief uitwerken op het walprogramma, waar iedereen elkaar nu kan treffen. Dat biedt ook goede kansen voor promotie activiteiten. Het bestuur denkt dat de nieuwe formule veel zeilers en ook sponsoren zal aanspreken.

Blik naar de toekomst
Voordat tot deze keuze is gekomen hebben we ook kennisgenomen van raadgevingen die we desgevraagd mochten ontvangen van een aantal deelnemers. Onder hen de meest trouwe zeilers, die jarenlang tien dagen lang met ons meevoeren van haven tot haven. We beseffen dat we deze groep teleurstellen. Desondanks hopen we dat ze ook in de vernieuwde formule trouw blijven aan het zeilen op stromend water in de Zeeuwse Delta. Helaas komt de mogelijkheid te vervallen om de fameuze Veronicarace op de Noordzee nog in het programma in te passen. Dat hoeft niet te betekenen dat deze race definitief ophoudt te bestaan, want wellicht zijn er in de toekomst andere mogelijkheden om deze prachtige wedstrijd in stand te houden.

Wij wensen u en uw familie prettige feestdagen en hopen dat u het Deltaweekend alvast in uw zeilkalender noteert. Kijk voor meer informatie op www.deltaweekend.nl of volg ons op Facebook of Twitter.

We danken onze sponsoren uit 2015 hartelijk voor hun ondersteuning, we hopen ook in 2016 op hun steun.


DSC_3636,5.jpg